Meer projecten

VWE

22-10-2016

Vacanceselect

1-6-2016

Rabobank Alkmaar e.o.

Client


Regiogemeenten Alkmaar en Westfriesland
www.datisheelnormaal.nl

Gemeentelijke samenwerking ter uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein

Regionale publiekscampagne ter bewustwording van de transitie en transformatie van zorg door de decentralisaties van Wmo/AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet.

Strategie – Concept – Campagnemanagement – Vormgeving – Fotografie – Print - Online

Met twaalf gemeenten is een uniforme publiekscampagne gevoerd (2014-2016) om inwoners bewust te maken van de veranderingen in de zorg en wat dat van hen vraagt. Zij zijn geïnformeerd, geïnspireerd en op weg geholpen met behulp van rolmodellen en veel lokale voorbeelden.


Deel dit project