Meer projecten

MediaMarkt

25-11-2016

Rabobank Alkmaar e.o.

Achmea

14-10-2016

Client


Regiogemeenten Alkmaar en Westfriesland
www.datisheelnormaal.nl

Gemeentelijke samenwerking ter uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein

Regionale publiekscampagne ter bewustwording van de transitie en transformatie van zorg door de decentralisaties van Wmo/AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet.

Strategie – Concept – Campagnemanagement – Vormgeving – Fotografie – Print - Online

Met twaalf gemeenten is een uniforme publiekscampagne gevoerd (2014-2016) om inwoners bewust te maken van de veranderingen in de zorg en wat dat van hen vraagt. Zij zijn geïnformeerd, geïnspireerd en op weg geholpen met behulp van rolmodellen en veel lokale voorbeelden.


Deel dit project